Ako funguje predaj cez realitnú kanceláriu ?

Rozhodol som sa zozbierať najčastejšie otázky  a napísať tento článok na základe skúseností s ľuďmi, s ktorými som sa stretával počas mojej praxe.

Ako to vlastne funguje?

Klient (majiteľ nehnuteľnosti, predávajúci) sa rozhodne, že chce predať svoju nehnuteľnosť a navštívi realitnú kanceláriu. Klient môže mať predstavu o cene, ktorú by chcel za danú nehnuteľnosť dostať. Sú prípady, keď klient ešte nemá vedomosti o tom, za akú cenu sa daná nehnuteľnosť dá v danej lokalite predať, v tomto prípade sa môže obrátiť na realitného makléra (pracovníka realitnej kancelárie), aby mu v tom poradil.

Medzi prvými otázkami vždy odznie otázka: „Koľko ma to bude stáť?“ Pri serióznej spolupráci by ste za nič dopredu nemali platiť, až pri predaji nehnuteľnosti. Odmena pre realitnú kanceláriu sa v praxi nazýva provízia, ktorú dostane sprostredkovateľ predaja (realitná kancelária) za svoju činnosť vyvíjajúcu smerom k tomu, aby došlo k naplneniu sprostredkovateľskej zmluvy, t.j. k predaji nehnuteľnosti. Je na správnom mieste otázka výšky provízie za sprostredkovateľskú činnosť. Provízia sa môže určite percentuálne z predajnej ceny (zvyčajne 2-10%) v závislosti od výšky predajnej ceny sa určujú percentá alebo RK (realitné kancelárie) môžu výšku provízie určiť aj podľa vlastných tabuliek odmien.  Provízia sa môže odrátať aj z ceny, ktorú určí predávajúci pri predaji alebo sa priráta k predajnej ceny a za tú cenu sa bude predávať. RK zoberie do svojej ponuky danú nehnuteľnosť na základe zmluvy o sprostredkovaní, ktorá sa riadi podľa § 642 nasl. zákona č. 513/1991 Zb. – Obchodného zákonníka. Seriózna RK by mala pred podpísaním tejto zmluvy overiť predmet tejto zmluvy (preveriť údaje uvádzané predávajúcim, ako aj osobnú obhliadku danej nehnuteľnosti).

V praxi sa často stretávame s pojmami exkluzívnej a neexkluzívnej zmluvy. Čo to presne znamená? Exkluzívna zmluva vo väčšine prípadoch upravuje práva predávajúceho v čase trvania sprostredkovateľskej zmluvy, presnejšie povedané, určujú sa tam podmienky aby nedošlo k tomu, aby predávajúci predal nehnuteľnosť bez RK. Neexkluzívna zmluva by mala povoľovať predaj nehnuteľnosti aj prostredníctvom viacerých RK, prípadne aj samotným klientom. Tieto podmienky, ktoré som tu uviedol, nemusia byť vždy podľa týchto pravidiel. Každá RK môže mať odlišne upravované svoje podmienky, preto je dôležité dopredu sa informovať o podmienkach a hlavne si všetko aj prečítať, keď niečo podpisujeme, overiť, či informácie poskytnuté realitným maklérom sú rovnaké aj v zmluve. Sprostredkovateľskú zmluvu podpisujeme na nejaké obdobie, ktoré ako vo väčšine zmluvných vzťahov, môže znieť na dobu určitú (vieme určiť presný dátum ukončenia sprostredkovateľskej zmluvy) alebo na dobu neurčitú (v tomto prípade by mala byť v zmluve upravená výpovedná doba, inak sa riadi podľa príslušných zákonov). Keď už máte dohodnuté podmienky, zmluvu podpísanú, nehnuteľnosť sa objaví v ponuke danej RK. Ďalšie dôležité záležitosti pri samotnom predaji nehnuteľnosti by som Vám priniesol v ďalších mojich článku.

Dúfam, že som vám vďaka tomto článku poskytol základne údaje, vďaka ktorým sa budete  vedieť  ľahšie orientovať pri predaji vašej nehnuteľnosti. V prípade potreby sa obráťte na nás a dohodnite si osobné stretnutie. Ak sa rozhodnete predávať Vašu nehnuteľnosť, tak si vyberte RK, ktorej dôverujete a viete si ju overiť na základe referencií.