Budova ELITHUAS


Dnešná budova ELITHAUS na Hlavnom námestí 23 v Šahách bola postavené okolo roku 1895. Tento rok sa presne nedá určite, lebo archív dokumentov šahanských úradov a stará pozemková kniha boli na prelome rokov 1944 – 1945 zničené a nemožno určiť vek stavby a ani to, kedy a kým bola budova postavená. Prvý záznam, ktorý sa nám podarilo nájsť je z roku 1926, majiteľmi domu boli Adolf Frischer, obchodník, s manželkou Júliou. Budova už v tom období slúžila ako polyfunkčný objekt: boli tu kancelárie, obchody a byty.

Aktuálny vzhľad budovy:

9 položka

V roku 1928 v časti domu majitelia bývali a časť prenajímali, okrem ich obchodu tu bolo kaderníctvo Pavla Hesza, hodinár Weiler, obchod Jozefa Schäffera, byt tu mala prenajatý vdova po dr. Bertalanovi Szászovi. V roku 1928 alebo 1929 Adolf Frischer zomrel a budovu 1.marca 1930 od dedičov Frischerových odkúpila Národná banka, účastinná spoločnosť Banská Bystrica, filiálka v Šahách. Banka mala v dome svoje kancelárie, časť domu, obchodné priestory, prenajímala, v bytoch na 1. poschodí bývali 4 nájomníci, medzi nimi, napr. aj dirigent, (riaditeľ) banky, Michal Lizoň. Počas vojny bol dom značne poškodený, v dôsledku toho bol do roku 1946 neobývaný. Budova po vojne bola v majetku Tekovskej ľudovej banky, filiálky Šahy. Prvý nájomník, ktorý sa do domu nasťahoval na jeseň roku 1946, si musel byt opraviť na vlastné náklady. Tekovská ľudová banka tu mala svoju kanceláriu až od roku 1947. V roku 1954 budova prešla do vlastníctva štátu. Kompletne prestavaná a rekonštruovaná bola asi v roku 1960. V roku 1961 sa do budovy presťahovala Mestská ľudová knižnica. Knižnica to slúžila pre obyvateľov mesta až do 1.novembra 2004. V roku 2008 prebehla kompletná rekonštrukcia našou spoločnosťou a v tejto podobe je aj dnes. V tejto polyfunkčnej budove nájdete tieto služby a predajne: darčekovú predajňu, prekladateľstvo, kaviareň, poisťovňu, realitnú kanceláriu, kaderníctvo, nechtové štúdio a kozmetiku.