Stanovenie ceny nehnuteľnosti

Realitné služby

Určenie ceny nehnuteľnosti je vždy na predávajúcom. V prípade, že chce, aby vynaložené úsilie vyústilo do úspešného konca, cenu by mal stanoviť podľa aktuálnej trhovej ceny. Čo vlastne je aktuálna trhová cena? Podľa mojej mienky by to mala byť cena, za ktorú sa dá reálne predať daná nehnuteľnosť. Túto cenu určuje bod stretnutia dopytu a ponuky. Vždy je potrebné spraviť prieskum trhu aby sme vedeli určiť aktuálnu cenu. Treba porovnať ceny za také isté alebo podobné nehnuteľnosti, ktoré sú aktuálne na trhu.  Pozrieť sa na nehnuteľnosti, ktoré sa v krátkom období predali, a tak isto na dopyt na trhu. Pri stanovení ceny sú určite aj pridané hodnoty, ako aj skutočnosti, ktoré znižujú cenu oproti konkurenčným ponukám, ktoré sa nám zdajú byť také isté.

Zoberme si krátky príklad pri bytoch ktoré zvyšujú hodnotu:

          dobrá lokalita

          dobrí susedia

          čistý vchod

          výťah

          možnosť parkovania pred vchodom

          blízkosť sociálnych zariadení

 

Skutočnosti, ktoré znižujú hodnotu:

          zlá lokalita

          problémoví susedia

          zdevastovaný vchod

          bez výťahu

          časté preplnenosť parkoviska

          okraj mesta a väčšia diaľka

 

Na začiatku si treba určiť,  či je možnosť predať aj na hypotekárny úver (úver zabezpečený založený právom na nehnuteľnosť), v tomto prípade je šanca na predaj väčšia, nie každý kupujúci má možnosť si zaťažiť nejakú inú nehnuteľnosť, aby získal finančné prostriedky na kúpu.  V ktorom prípade nemôžete predať vašu nehnuteľnosť na hypotekárny úver? Ide najmä o družstevné byty,  ktoré nemajú  ľudia odkúpené do osobného vlastníctva, len užívajú na základe nájomnej zmluvy. Ďalšie dôvody môžu byť,  napríklad zriadené zabezpečovacie práva tretích osôb.